Дуранкулак - Най-спокойното място на Черно море - Chernomore.info
 

Дуранкулак

Дуранкулак – село в Североизточна България, община Шабла, област Добрич.

Езерото край Дуранкулак на югоизток от селото и блатото на североизток са свързани с обрасло тресавище и изоставени съоръжения за рибарници. Тази преграда достига чак до с.Ваклино. Северният плаж е дълъг около 3 км и достига източния край на сухоземната граница с Румъния. Местните наричат този плаж „кораба“ по името на кораб, които заседнал там през 1969 г, след като се откъснал от котва от румънското пристанище.

дуранкулак

В обратната посока е южният плаж, които е дълъг 6,5 километра и почти достига следващото населено място на юг – с. Крапец. Странното за тази област е голямото наличие на кораби по дъното на плажовете. Може дори да се намерят останки от кораби от древността и от такива, които са заседнали тук преди 20 години. Морето постоянно изхвърля останки от глинени съдове за транспортиране на течни товари. Двата плажа са разделени с висок бряг по естествен път с дължина 1.2 км. Разстоянието Варна – Дуранкулак е 100 км. Добрич, се намира на 68 км.

Климат в Дуранкулак.

Климата в Дуранкулак също е много интересен, защото макар разположен толкова на север, непосредствената му близост до Черно Море, зимата е мека, а лятото прохладно. Най-високите температури са за месец юли-август и са едва 20 – 22 градуса. Това може да е перфектното място за почивка, ако не искате да сте целите в пот. Температурата на крайбрежните води в същият период е около 25 градуса. В същото време, стойностите за влажност са сред най-ниските за страната – 70 – 75%. Това е съчетано и с ниски валежи, но пък облачността е по-голяма. В Дуранкулак може да видите снежна покривка само през Януари и Февруари, но в ниските части има голямо количество навявания и преспи.

Езерото и блатото в Дуранкулак.

На югоизток по посока морето, Дуранкулак граничи с Дуранкулашкото езеро, а на 1,5 км североизток от селото преди морето се намира Дуранкулашкото блато. Двете не трябва да биват сбърквани, защото са напълно различни, макар и само на 2 км едно от друго. Езерото е с размери 3 на 2 км, 4000 декара и това го прави едно от най-обширните естествени езера в България. Има теория, че в древността, когато морското равнище е било по-високо, езерото е било дълбок морски залив. Езерото има и два острова – големият и малкият. Големият остров, които сега е полуостров, свързан със сушата преди 30 години по време на разкопки. Големият остров има скална основа, като достига цели 6 метра височина над морското равнище. На големият остров се намира и прочутото праисторическо селище.

Дуранкулашкото блато носи името Орлово блато заради близостта си с нос Карталбурун и виещите се над него орли. Общата му площ е няколко пъти по-малка от тази на езерото и единствено средата му е обрасла с трастика.

дуранкулак

 

Името Дуранкулак.

Името води началото си от дълбока древност. Произхожда от думата Тур, (бълг.), Taurus (lat.), Taurian по името на изчезнал чифтокопитен бозайник прародител на опитомения бик. Почитта към това животно – Тур е засвидетелствано както в скулпторите из многото тракийски гробници, римски саркофази намерени и по нашите земи, също така и като златни украшения във Варненския халколитен некропол и също намерени подобни артефакти на доста по голяма територия, а също и във времевия диапазон. Втората част – кулак, означава юмрук на старобългарски. Животното на което е кръстена първата част от името е по-едро от бика и винаги е живеело до езеро. В превод, Дуранкулак би означавало мястото където прародителят на този бик е ударил с копито земята и се е образувало езерото като в средата, вдлъбнатината на копитото се е образувал малкият остров.

 

История на Дуранкулак.

Землището на днешното село е населявано 90 века без прекъсване. Това явление говори за благоприятните фактори в района: здравословен микроклимат, постоянен дебит на прясна вода, плодородна почва, животински видове и естествено – лесна защита от нападения. Археологическите находки са богати от всяка ера, което доказва съществуването на села в областта. През 1975 г в Дуранкулак започват археологически проучвания, при които биват намирани предмети, допринасящи за нови знания за праисторията на Балканският полуостров. Проучените 12 000 праисторически погребения показват, че западните брегове на Черно море са люлката на най-древната протоцивилизация на човечеството. Има находки на Големият остров и в местността Нивата, които биват описани като „Българската Троя“ заради възрастта си и значимостта си.

Край бреговете на езерото, на Големия остров и срещу него на брега на езерото в посока юг, е имало няколко селища, като първото е особено старо – от около 7 хил. години пр. Хр. Това дава статут за цивилизацията на това място да е сред най-древните в Европа. На големият остров в езерото се намира енеолитна селищна могила, която датира от 4600 – 4200 г. пр.н.е., която днес е паметник на културата с национално значение. На южния склон на острова има укрепено селище от късната бронзова и началото на ранножелязната епоха (1300 – 1200 г. пр. н.е.).

Районът е бил населяван от новокаменната епоха, през Първата българска държава до средновековието.

В селото е имало капище, чийто вход е бил зазидан, а в близост изградена църква. Това означава, че селото е изживяло покръстването.

 

В землището на Дуранкулак са най-големите плажове на север от Шабла и свързани с тях известни природозащитни и научни обекти. Селото има поща, здравна служба, ветеринарна служба и доктор. Селото е единственото в шабленсо, което има бензиностанция.

село дуранкулак

 

Какво може да видите в Дуранкулак?

На северния бряг на Дуранкулашко езеро има рибарска хижа, превърната в днешно време в комплекс „Златната рибка“ – Дуранкулак, известен в целия район с рибното си меню.
До брега на езерото, преди селото, срещу Големият остров има построена ловна хижа с наскоро построен ресторант и стаи, които могат да бъдат взети под наем. Както и по много други български села, частните домове също предлагат стай. Върху цялата територия на Големия остров в Дуранкулашкото езеро е разположен първият праисторически музей на открито в България. Има пътеки по които да се преминава и да се разглеждат забележителностите. Библиотеката на читалището съдържа 15 000 тома с широка литература. На могила край селото в западна посока има мемориал „Възпоменание на героя“ (съдържащ имената на жертвите) със статуя „Чакащата жена“ (1980 г.), посветена на бунта на добруджанските селяни от Дуранкулак и Шабла през 1900 година.

Природни забележителности в Дуранкулак.

Вече споменахме някой от тях – езерото, блатото и заблатената долина до с. Веклино, двата плажа близки до границата с Румъния. Всичко това е защитена територия. Дуранкулашкото езеро Шабленските езера формират най-многочисленото съвременно зимовище на застрашената от изчезване в световен мащаб червеногуша гъска. Тук има и 4 вида водолюбиви зимуващи птици – малък корморан, голяма белочела гъска, сива гъска и червеногуша гъска. Природният комплекс също така има голямо значение за 3 гнездящи вида птици – малък воден бик, морски дъждосвирец и черночела сврачка. Ако сте любители на птиците и искате да видите тези уникални и още много други страхотни видове, село Дуранкулак е за вас.

Любопитно за кухнята в Дуранкулак е известната Рибена чорба, по местна рецепта. Основните продукти са няколко вида риба и вода от езерото с подправки и саламурка редки за Добруджа и специален сорт местен пипер. Чорбата е по-гъста, а не толкова водниста както при други рибени чорби.

Chernomore.info ©2017. All Rights Reserved.